ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (http://www.pamepeiraia.info)

 ΠΑΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (http://www.edupame.gr)

 ΔΑΚΕ ΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (http://dakedepeiraia.wix.com/dake)

 ΔΑΚΕ ΔΕ (http://dakeme.blogspot.gr)

 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (από ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ)

 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (https://synekde.wordpress.com)

 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ( mavrikimolia.blogspot.gr)